medicin mot ångest

Vilka är behandlingarna för generaliserat ångestsyndrom?
Medicin mot ångest

Medicinering är användbar för att lindra symtomen på generaliserat ångestsyndrom och ordineras ofta i samband med andra terapier. Vissa typer av ångestläkemedel kan vara vanebildande och ordineras vanligtvis på kort sikt eller vid behov.
Olika ångestsyndrom har olika läkemedelsregimer. Vissa är förebyggande och vissa är utformade för att bota problemet.

Antidepressiva medel, särskilt de selektiva serotoninåterupptagshämmarna (SSRI), används i stor utsträckning för att behandla och förebygga en mängd olika ångeststörningar. Exempel på SSRI som vanligtvis används för att behandla kronisk ångest inkluderar citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetin (Prozac), paroxetin (Paxil) och sertralin (Zoloft). Antidepressiva medlen duloxetin (Cymbalta) och venlafaxin (Effexor), SNRI (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) som verkar på hjärnkemikalierna serotonin och norefinfrin, och några av de tricykliska antidepressiva medlen som imipramin (Tofranil), kan också hjälpa. Nya antidepressiva medel som mirtazepin (Remeron) ordineras också ibland.

Visar alla 6 resultat

Show sidebar

Alprazolam 0.5mg

3040 kr6545 kr
VAD ÄR alprazolam ksalol? Om du vill köpa alprazolam ksalol måste du veta att Alprazolam är det generiska namnet på

Ativan 2mg

3542 kr8041 kr
Ativan Fass Ativan 2mg är en del av Ativan-doserna och ett varumärke för Lorazepam. Lorazepam är ett receptbelagt läkemedel för behandling av,

Diazepam 2mg

2041 kr6043 kr
VAD ÄR DIAZEPAM 2MG? Diazepam 2mg är det generiska namnet på läkemedlet Valium och är ett bensodiazepin som ordineras för

Klonazepam 2mg

2841 kr6731 kr
VAD ÄR Klonazepam ? Klonazepam eller Clonazepam 2mg tillhör en kategori av läkemedel som kallas bensodiazepiner, som fungerar som dämpande

Ksalol

2450 kr8000 kr
Ksalol Ksalol (alprazolam) finns i Bosnien och Hercegovina samt Serbien. Ksalol tillhör en klass av läkemedel som kallas bensodiazepiner. Det

Lorazepam 0.5mg

3022 kr6809 kr
lorazepam sömn lorazepam sömn är den aktiva ingrediensen som finns i läkemedlet Ativan och tillhör bensodiazepingruppen av läkemedel. Det är