Droger & hälsa

vad är morfin

vad är morfin?

Detta läkemedel används för att lindra måttlig till svår smärta. Morfin tillhör en klass av läkemedel som kallas opioidanalgetika. Det arbetar i hjärnan för att förändra hur din kropp mår och reagerar på smärta.

Hur man använder morfin oralt
Läs läkemedelsguiden från din apotekspersonal innan du börjar ta morfin och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta denna medicin genom munnen enligt anvisningar från din läkare. Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat. Om du har illamående kan det hjälpa att ta detta läkemedel med mat. Fråga din läkare eller apotekspersonal om andra sätt att minska illamåendet (som att ligga ner i 1 till 2 timmar med så lite huvudrörelser som möjligt).

Om du använder den flytande formen av detta läkemedel, mät noggrant dosen med en speciell mätanordning/sked. Använd inte en hushållssked eftersom du kanske inte får rätt dos. Fråga din apotekspersonal eller läkare om du inte är säker på hur du ska kontrollera eller mäta dosen.

Doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. Öka inte din dos, ta medicinen oftare eller ta den under en längre tid än vad som föreskrivs. Avbryt medicineringen på rätt sätt när så bestäms.

Smärtmediciner fungerar bäst om de används när de första tecknen på smärta uppstår. Om du väntar tills smärtan har förvärrats kanske medicinen inte fungerar lika bra.

Om du har pågående smärta (som på grund av cancer), kan din läkare uppmana dig att också ta långverkande opioidmediciner. I så fall kan denna medicin användas för plötslig (genombrotts-) smärta endast vid behov. Andra smärtstillande medel (som acetaminophen, ibuprofen) kan också ordineras med denna medicin. Fråga din läkare eller apotekspersonal om att använda morfin på ett säkert sätt med andra läkemedel.

Att plötsligt sluta med denna medicin kan orsaka abstinens, särskilt om du har använt den under lång tid eller i höga doser. För att förhindra abstinens kan din läkare sänka din dos långsamt. Tala omedelbart om för din läkare eller apotekspersonal om du har några abstinenssymtom som rastlöshet, mentala förändringar/humörförändringar (inklusive ångest, sömnsvårigheter, självmordstankar), rinnande ögon, rinnande näsa, illamående, diarré, svettning, muskelvärk eller plötslig förändringar i beteende.

När denna medicin används under en längre tid kanske den inte fungerar lika bra. Tala med din läkare om denna medicin slutar fungera bra.

Även om det hjälper många människor, kan detta läkemedel ibland orsaka beroende. Denna risk kan vara högre om du har en missbruksstörning (som överanvändning av eller beroende av droger/alkohol). Ta denna medicin exakt som ordinerats för att minska risken för beroende. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Tala om för din läkare om din smärta inte blir bättre eller om den blir värre.

Sidoeffekt
Illamående, kräkningar, förstoppning, yrsel, yrsel, dåsighet eller svettning kan förekomma. Vissa av dessa biverkningar kan minska efter att du har använt denna medicin ett tag. Om någon av dessa biverkningar kvarstår eller förvärras, berätta omedelbart för din läkare eller apotekspersonal.

För att förhindra förstoppning, ät kostfiber, drick tillräckligt med vatten och träna. Du kan också behöva ta ett laxermedel. Fråga din apotekspersonal vilken typ av laxermedel som är rätt för dig.

För att minska risken för yrsel och yrsel, res dig långsamt när du reser dig från sittande eller liggande läge.

Kom ihåg att detta läkemedel har ordinerats eftersom din läkare har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *